s

Phoenix Art Museum Store

Yo-Yo Ma Japanese Melodies Audio CD

$ 19.99

Phoenix Art Museum Store

Yo-Yo Ma Japanese Melodies Audio CD

$ 19.99

Track List:  
  1. Matsushima-Ondo
  2. Kojo-No-Tsuki
  3. Zui-Zui-Zukkorobashi
  4. Defune
  5. Nara-Yama
  6. Chin-Chin-Chidori
  7. Sakura, Sakura
  8. Oroku-Musume
  9. Chugoku-Chiho-No-Komoriuta
  10. Chiran-Bushi
  • Sony Classical Music
  • Original Recording Remastered, 2013
  • 41 Minutes